• CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN INDEX VIỆT NAM.
  • Mã số thuế : 0106793006.
  • Địa chỉ :Thôn Phù Lão – Xã Kim Bình – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
  • Hotline: 0989 807 009
  • indexpaint@gmail.com