Nano Sealer – Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 17 Lit

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất là dòng sơn lót hệ ctylic 100%  dùng để sơn lót tường sau khi đã làm phẳng bằng matit hoặc có thể sơn trực tiếp. Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt liên kết chặt chẽ với bề mặt  tường có tính kháng kiềm mạnh , tương hợp với tất cả các loại sơn  INDEX PAINT