Super white – Sơn siêu trắng cao cấp 17 Lit

Super white – Sơn siêu trắng cao cấp là loại sơn hệ  acrylic 100% sùng để sơn phủ trần trong nhà được đặc chế và sản xuất phù hợp với khí hậu Việt Nam.  Sơn siêu trắng cao cấp dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng  bằng mastit và sơn lót kháng kiềm, Sơn siêu trắng cao cấp có bề mặt mịn, màu sắc siêu trắng.