Nanoplus – Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 17 Lit

Nano plus – Sơn siêu bóng nội thất cao cấp là loại sơn hệ  acrylic 100% sùng để sơn phủ trong nhà được đặc chế và sản xuất phù hợp với khí hậu Việt Nam.  Sơn siêu bóng nội thất cao cấp dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng  bằng mastit và sơn lót kháng kiềm, Sơn siêu bóng nội thất cao cấp chống bám bụi, bề mặt siêu bóng, có khả năng chịu rửa cao