Glossy – Sơn mịn nội thất 17 Lit

Glossy – Sơn kinh tế mịn nội thất là loại sơn dùng để sơn phủ tường sau khi đã làm phẳng bằng mastit  và sơn lót. Sơn có khả  năng bám dính tốt, bề mặt mịn phù hợp với khí hậu Việt Nam